1

При хроничен прием на алкохол в завишени количества (т.нар. алкохолна злоупотреба) може да се развие кардиомиопатия дори без наличие на други увреждащи или предразполагащи фактори. Тук наслагват токсичният ефект върху сърдечния мускул и тъканния кислороден глад, който алкохолът предизвиква. Той, също така, е с доказан потенциал за мутации при тъканното изграждане и ремоделиране.

Алкохолът влияе и на сърдечната дейност на ниво възникване и провеждане на сърдечните импулси и е често свързан с ритъмни нарушения. Алкохолизмът е асоцииран и с по-висока честота на артериална хипертония въпреки моментото хипотензивно въздействие, което има. Те от своя страна в голяма степен могат да доведат до кардиопатия. Хорта, които злоупотребяват с алкохол обикновено имат и други придружаващи болестни състояния, които благоприятстват сърдечното увреждане. Това са недоимъчното хранене, тютюневата консумация, ниският имунен статус.

При алкохолната кардиомиопатия може да се наблюдава увеличение или отпускане на сърдечния мускул. Развива се лявостранна, десностранна или тотална сърдечна недостатъчност. Болните съобщават за умора, слабост, задух, тежест в гърдите. Завишава се и рискът от сърдечен инфаркт или мозъчен инсулт. Болните в крайна сметка имат висок риск от внезапна сърдечна смърт.

Не може да не се спомене и доказано протективният ефект на алкохола над сърцето. Много автори споменават, че при умерен прием на алкохол без надвишаване допустимите норми той може да има благоприятен ефект над сърцето. Дозите са 25 мл концентрат за жените и 40 мл за мъжете и то не всеки ден. Описват се предпазване от съдово увреждане, увеличаване на „добрия HDL холестерол“, намаляване атеросклеротичните плаки, предпазване от тромбозиране и емболизация. С ниски дози алкохол се асоциира и по-нисък риск от инфаркт на миокарда.

Въпреки тези факти се казва, че в никакъв случай не е препоръчително да се приема алкохол с цел предпазване на сърцето. При изследванията на алкохолната зависимост предоминират доказателствата за негативните му ефекти. Препоръчва се да не се прекалява както с неговия прием, така и да се избягва честата комбинация с тютюневи изделия, небалансирано хранене и стрес, които са пагобни за сърдечната дейност. 3791

източник