1

Секторен анализ на търговията с храни в търговските вериги ще прави Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) заради съществения дял на собствените марки в супермаркетите.

Антимонополната комисия припомня, че образува производство през май 2016 г. за  евентуално извършено нарушение  от страна на „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД, „Билла България” ЕООД, „Метро Кеш енд Кери България” ЕООД, „Максима България” ЕООД, „Ван Холдинг“ ЕООД, „Евро Харт“ ЕООД, „Винтерко-БГ“ ЕООД, „Европа-ВН“ ЕООД, „Дар Г.Н.“ ООД, „ЦБА-България“ ООД, „ЦБА“ АД и „КОМЕ“ ООД.

При проучването Комисията е изискала информация и документи от супермаркетите за договорни взаимоотношения и практики в процеса на ценообразуване, за доставните и продажните цени на стоките със собствени марки и на стоките с марки на производител. В последвалия анализ е установено значително присъствие на стоките със собствени марки в асортимента на търговските вериги.

Комисията смята, че бизнесмоделът по налагане на собствени марки от страна на търговските вериги изисква по-детайлен анализ.

Според експертите един анализ на конкурентната среда в търговията с храни и бързооборотни стоки е от фундаментално значение за бъдещите проучвания в тази икономическа сфера и може да засегне въпроси в областта на застъпничеството по конкуренция, нелоялна конкуренция, злоупотреба с по-силна позиция при договаряне и концентрации.

Затова Комисията образува производство за извършване на секторен анализ на пазарите на търговия с храни и бързооборотни стоки.

По статията работиха: Надежда Бочева, редактор Миглена Иванова