биопродукти

Нова система за контрол на вносните биопродукти влиза в сила от днес в Европейския съюз. Целта на електронните сертификати е да се осигури по-добра проследяемост на храните. Спазването на строги правила за сертифициране и контрол е важна част от европейските стандарти за сигурност на храните.

"Новите изисквания ще подобрят възможностите за проследяване на биопродуктите, които имат голям пазарен потенциал", изтъкна европейският комисар за земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган. Според него новата система ще направи измамите почти невъзможни. Освен това тя намалява бюрократичните изисквания за търговци и контролни органи и дава много повече и по-точни статистически данни за вноса на биохрани.

Предвиден е 6-месечен преходен период, през който ще могат да се ползват както електронните, така и старите хартиени сертификати. На практика въвеждането на новите правила означава, че сертификатите за внос на биопродукти ще бъдат включени в съществуващата информационна система на Европейския съюз за проследяване на храни при вноса им от трети страни. Достъпната през цялото време система улеснява търговците, тъй като позволява на износители, прекупвачи и вносители да обменят сведения за стоките и да ускорят обработката на документите.
 
Източник: AGRO.BG