мляко

Няма да има подобрение на изкупните цени на млякото през следващите месеци. Това смятат от Френската национална федерация на млечната индустрия. 

контейнери

Храните от неживотински произход, които са в нарушение на правилата за безопасност в Европейския съюз се увеличават. Това сочат резултатите от граничните проверки в страните от Общността през 2014 г. Данните бяха публикувани в доклад на Европейската комисия.

праскови

Четиринадесетото издание на празника „Златна праскова” 2015 г. се проведе в село Гавраилово. То се организира от община Сливен, кметство с. Гавраилово, читалище „Слънце-1928” с. Гавраилово, Институт по овощарство-Пловдив, Организация на производителите на праскови „Българска праскова” ООД и Национална служба за съвети в земеделието. „Златна праскова” се проведe под патронажа на министъра на земеделието и храните Десислава Танева, която беше и специален гост на събитието.

праскова

„След приключване на кампанията по директните плащания 2015 г., производителите на праскови, които са заявили подпомагането си по обвързана подкрепа, ще получат над 4,5 млн. лв.“ Това обяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на откриването на традиционния празник „Златна праскова“ в село Гавраилово, Област Сливен. Тя допълни още, че заедно със схемата за единно плащане на площ, преразпределителното плащане и обвързаната подкрепа, един стопанин ще получи помощ в размер над 200 лв на декар.

бабх

Българската агенция по безопасност на храните предприе мерки за ограничаване заболяването бруцелоза по животните. След лабораторни изпитвания на взети проби от 15 кози отглеждани в 3 животновъдни обекта в гр. Рила, община Рила, област Кюстендил са получени  положителни зa бруцелоза резултати. Животните ще бъдат умъртвени по хуманен начин и насочени за обезвреждане в екарисаж. Ще бъде извършена дезинфекция на дворовете, помещенията, инвентара, амуницията и торищата в животновъдните обекти с болни животни. БАБХ ще извърши серологично изследване на всички животни, отглеждани в гр. Рила. Забранява се придвижването и клането на животни в и от града. Прави се епизоотично проучване за установяване на източника на инфекцията. Извършва се инвентаризация на всички животни на територията на Областна дирекция по безопасност на храните Кюстендил и проследяване на придвижването на животните от началото на годината досега.